Hőszolgáltató

Hajdúböszörményi

Minőségi reklamáció

Minőségi reklamáció

Ha a fogyasztó részéről minőségi kifogás érkezik, a szolgáltató köteles azt legkésőbb 15 munkanapon belül kivizsgálni. A vizsgálat eredményéről, illetve az esetleges hiba kijavításáról a fogyasztót írásban kell értesíteni.

Fogyasztó, panaszával az ügyfélszolgálati irodákhoz, a szolgáltató vezetőjéhez, vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhat.

A fogyasztói jogviták bírósági úton kívüli rendezése érdekében, a fogyasztó kérelmet terjeszthet elő az illetékes békéltető testületnél. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A továbbiakban a fogyasztó sérelmének orvoslását a Magyar Energia Hivataltól, a Hajdúböszörmény Város Jegyzőjétől, vagy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségtől kérheti.

Abban az esetben, ha a Magyar Energia Hivatal, az önkormányzat jegyzője, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vizsgálatával, megállapításaival a fogyasztó nem elégedett, úgy a Hajdúböszörmény Városi Bírósághoz fordulhat sérelmének jogorvoslata érdekében.

Lakossági hibabejelentés

06 (52) 219 - 419

hibabejelentes@hbholding.hu