Változás bejelentés

Lakossági felhasználó változás bejelentése

A díjfizetési kötelezettséget érintő változást (név, cím, díjfizető változás, költözés, értesítési címváltozás, fizetési mód változás, stb.) a szolgáltató felé 15 napon belül, írásban kell bejelenteni, majd az Ügyfélszolgálaton leadni. A késedelmes bejelentésből adódó számlareklamációt nem áll módunkban elfogadni!