Hőszolgáltató

Hajdúböszörményi

Fogyasztóvédelem

Panaszok kezelése

 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/C. § (4) bekezdése és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9) bekezdés f)-g)-h) pontok előírásainak megfelelő információ:

A díjfizetői, felhasználói kapcsolattartás elősegítése érdekében Ügyfélszolgálati Irodát működtetünk.

A bejelentésekről-panaszokról jegyzőkönyv készül, ha a személyes, vagy telefonos panasz kezelése az ügyfélszolgálati helyek ügykezelői hatáskörét meghaladja (a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges), vagy a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, és/vagy kéri a panaszról jegyzőkönyv felvételét.

Személyes panasz esetén a jegyzőkönyv bejelentői fejezetét a panaszos tölti ki (kivéve, ha felkéri erre az ügyintézőt).

Ha a bejelentő hozzájárul, -a fenti okok miatt jegyzőkönyvezendő- telefonos panaszokról nem szükséges írásos jegyzőkönyvet felvenni, hiszen az Ügyfélszolgálati Iroda telefonos hívásai a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fvt.) 17/B. § (3) bekezdése szerint rögzítésre, és 5 évig megőrzésre kerülnek, és igény esetén a panaszos rendelkezésére állnak.

Az illetékes szervezeti egysége kivizsgálja és 15 napon belül indoklással ellátott tájékoztatást küld a felhasználónak,kivéve ha a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a szóban közölt panaszban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

 

Jogorvoslati helyek:

 • Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gulya Mátyás.
  4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u.1.
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérési adatait itt találja!
  4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13.
 • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
  4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
 • Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya
  4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.
 • Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya
  1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

 

A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 11. § (3) bekezdésének megfelelően a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt a távhőszolgáltató felé megtette.

 

Lakossági hibabejelentés

06 (52) 219 - 419

hibabejelentes@hbholding.hu